แนวคิด 4Ps Archives - Business X Marketing

แนวคิด 4Ps

ปรับตัวอย่างไร? ให้ธุรกิจอยู่รอดในยุค New Normal EP.2

New Normal คืออะไร? วันนี้ทีมงาน MBA จะมาเล่าให้ฟัง New Normal คือความปรกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งหมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ ที่แตกต่างจากอดีตเพราะได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง บางเหตุการณ์ จนแบบแผนและแนวทางที่คุ้นเคยเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เกิดความคุ้นชิน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปรกติ  ส่วน “New Normal” ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ“โควิด-19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบันนั้น อธิบายได้ว่า เป็นสถานกาณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ  การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร? ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้การจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชนลดลง รวมทั้งหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องหยุดชะงักลง แม้จะมีมาตรการมาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด   แนวคิด 4Ps ในการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง? ทีมงาน MBA ได้สรุปแนวคิด 4Ps ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และ พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจต้องปรับมาใช้แนวคิด […]

Scroll to top