เฟอร์นิเจอร์ Archives - Business X Marketing

เฟอร์นิเจอร์

เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดจาก IKEA EP.43

ทีมงาน MBA เชื่อว่า Ikea คือกรณีศึกษาที่น่าสนใจของผู้ประกอบการ ที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันผ่านเรื่องของการมีต้นทุนต่ำและการตั้งราคาสินค้าต่ำ โดยความสำเร็จของ Ikea เกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญดังนี้  อย่างแรก คือ กลยุทธ์ Space Management บริหารพื้นที่โดยใช้ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ จากนั้นได้พัฒนากลยุทธ์ Experience Management และ สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งในแบบของตัวเอง ซึ่ง 2 ปัจจัยที่เดินควบคู่กันไปนั้นก็ยังไม่ลืมต่อยอด Price Value ซึ่งเป็น Key Message โดยพัฒนาขึ้นตามความนิยม หรือรสนิยมผู้บริโภค ทีมงาน MBA ขอเสริมว่าการทำการตลาดของ IKEA นั้นมีการใส่จิตวิทยาและการกระตุ้นของพฤติกรรมคนเข้าไปหลากหลายรูปแบบมากเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและแบรนด์จะเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้บริโภคขึ้นมาได้ซึ่งจากการสำรวจเรื่อง Brand Recall นั้น IKEA นั้นมาเป็นที่หนึ่งในการที่ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้ในหมวดเฟอร์นิเจอร์   กลยุทธ์การตลาดของ Ikea ทีมงาน MBA จะพาทุกคนไปเรียนรู้แนวคิดทางการตลาดของ IKEA ที่ใช้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จดังนี้ 1. ใช้ Influencer ให้ถูกต้อง เพราะการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบันนั้นสูงมากและมาพร้อมเทคนิคต่างๆ มากมาย […]

Scroll to top