เทรนด์ไอที Archives - Business X Marketing

เทรนด์ไอที

มารู้จัก! เทรนด์ไอที ในยุคศตวรรษที่ 21 EP.53

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้การดำเนินงานทั่วโลกต้องหยุดชะงัก และทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของตนเองอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการทำงานจากระยะไกล และรับมือกับความไม่แน่นอนในระยะยาวนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  นอกจากนี้ทีมงาน MBA ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านที่เกิดขึ้นบนโลกนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์แฟชั่น เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การสื่อสาร และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งนำมาสู่ยุค New Normal ที่ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคและสังคมใหม่ นอกจากนี้เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีก็กลายเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอด สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เทรนด์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เรารับมือและปรับตัวเข้ากับความท้าทายเพิ่มมากขึ้น  “เทรนด์ไอที” ที่สำคัญ ในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง 1. ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปี 2021 AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากยิ่งขึ้นในการช่วยจัดการกับปริมาณข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ อัตราการติดเชื้อโควิด-19 และความสำเร็จของมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งการเรียนรู้ของเครื่องจะได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้เราคาดการณ์ความต้องการในการใช้บริการจากโรงพยาบาล และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ความท้าทายในด้านของธุรกิจคือ การเข้าใจรูปแบบและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป กิจกรรมของมนุษย์จะเกิดขึ้นทางออนไลน์มากขึ้น ตั้งแต่การช้อปปิง การเข้าสังคมไปจนถึงสภาพแวดล้อมการทำงานเสมือนจริงมากขึ้น  2. ยุคของหุ่นยนต์ โดรน และระบบอัตโนมัติของยานพาหนะ  การนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการดูแลและช่วยเหลือจะมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด เช่น ผู้สูงอายุ แทนที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน […]

Scroll to top