ผู้นำ Archives - Business X Marketing

ผู้นำ

“6 บุคลิกของผู้นำ” ที่นำพาองค์กรพ้นจากวิกฤต EP.26

ทีมงาน MBA เชื่อว่าบทพิสูจน์ของความเป็นผู้นำ ที่จะนำพาองค์กร ให้ข้ามผ่านปัญหาและวิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และผู้นำยุคนี้จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปในทุกขณะ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องว่าจะนำพาองค์กรผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ การเป็นผู้นำจึงต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่เข้ามาได้ทุกเมื่อ ‘6 บุคลิกผู้นำ’ ที่โลกต้องการ ทีมงาน MBA ขอรวบรวม ‘6 บุคลิกผู้นำ’ ที่จะพาองค์กรให้รอดกับทุกวิกฤต 1. ผู้นำแบบ Uncharted Explorer ผู้มองเห็นโอกาสและกล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรใหม่ๆ คือผู้นำที่เป็นนักสำรวจ ชอบมองหาอะไรใหม่ๆ และหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานและเสริมสร้างธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่สะสมมา สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดควรจะปฏิเสธกับความเสี่ยงที่ท้าทายเกินไป 2. Success Warrior  นักรบผู้พิชิตความสำเร็จ คือผู้นำที่เป็นเหมือนนักรบ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน มั่นใจว่าสิ่งที่ทำจะต้องสำเร็จ เป็นคนที่มองเห็นอนาคต และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เปิดรับไอเดียจากพนักงาน เป็นผู้บุกเบิกให้องค์กรอยู่รอดและดำเนินไปตามแผนที่ตั้งไว้ เป็นผู้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มาต่อสู้กับอุปสรรคและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 3. Empathic Communicator นักสื่อสารที่เข้าใจคน  เป็นผู้นำที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น สามารถนำองกรค์ของตนให้เดินในทิศทางเดียวกัน มีหลักคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กร อีกทั้งยังมีความสามารถในการสื่อสารและ เป็นผู้ที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น […]

Scroll to top