นายจ้างดีเด่น Archives - Business X Marketing

นายจ้างดีเด่น

เรียนรู้แนวคิด “เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์” นายจ้างดีเด่นระดับโลก EP.5

รูปภาพจาก www.canadiancattlemen.ca/news/boehringer-ingelheim-merial-merger-business-as-usual/ วันนี้ทีมงาน MBA จะพามารู้จักกับ “เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์” บริษัทผู้ผลิตผลิตยาใหม่สำหรับมนุษย์และสัตว์ ซึ่งได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute สถาบันความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลกให้การรับรององค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจ HR Best Practices Survey ครอบคลุม 6 ขอบเขตงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ การเรียนรู้ สวัสดิภาพ ความหลากหลาย การผนวกรวมความแตกต่างและอื่นๆ ท่ามกลางปีแห่งความท้าทายเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์ ได้รับการยกย่องให้เป็นนายจ้างดีเด่นระดับโลกได้อย่างไร ?       นอกจากนี้ทีมงาน MBA ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์ ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นระดับโลก (Global Top Employer) และเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 16 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยกย่องในแนวทางแบบเชิงรุกและเป็นองค์รวมของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ในการสร้างและบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ยอมรับและผนวกความแตกต่างของพนักงาน 2,000 คน จาก 24 สัญชาติทั่วทั้งภูมิภาคเข้าด้วยกัน  นอกจากนี้ เบอริงเกอร์ […]

Scroll to top