Shortcut MBA หลักสูตร Mini MBA ภายใน 10 วัน - Business X Marketing

Shortcut MBA หลักสูตร Mini MBA ภายใน 10 วัน

📌 เรียน Shortcut MBA📌
📌 สรุป Mini MBA ใน 10 วัน (Online)
สอนทุกอย่าง ที่คนอยากทำธุรกิจให้สำเร็จต้องรู้
🎉 แถมให้พิเศษ! สอนทำการตลาดออนไลน์ ด้วย Facebook, Google, [email protected]
🎉 รับ Certificate จากสถาบัน หลังเรียนจบ ส่งให้ถึงบ้าน
🎉 โปรโมชั่น 🎉 ฿4,990 <<[จาก ฿32,500 จนกว่าจะครบ 100 สิทธิ์]

ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในคณะผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ผมได้สังเกตผู้เรียนบางคนที่จด short note ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง

ผมจึงมีความคิดว่า ถ้าเนื้อหาที่สอนกันเป็นเดือน ถูกจดอยู่ในกระดาษไม่กี่หน้าได้ แล้วทำไมจะเอาสรุปมาสอนใน 10 วันไม่ได้

✅ เรียนผ่านเฟสบุคกลุ่มลับ
✅ นั่งเรียนที่บ้าน
✅ มีช่องทาง ถาม-ตอบ กับอาจารย์ได้
==========================
เนื้อหาที่จะเรียน

📌 วิชาที่ 1 การตลาด & การสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding)

1. พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่
– ถ้าคุณเคยพยายามขายแทบตาย แต่ลูกค้ายังน้อยเหมือนเดิม แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันผิด
2. Customer Journey เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค
– ลูกค้าไม่ได้เห็นแล้วซื้อเลย ลูกค้าคิดอะไรอยู่ในหัวบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อ
3. การตลาด 1.0 vs 2.0 vs 3.0 vs 4.0
– ตำราการตลาดแบบเดิมไม่เวิร์คอีกต่อไป
– ถอดบทเรียนจากตำราการตลาด ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้สอน
4. Branding
– สินค้า 10 ยี่ห้อที่วางเรียงบนชั้นขายสินค้า จะมีเพียงยี่ห้อเดียวที่กินส่วนแบ่ง 90% ของตลาดนั้นหมด

5. สอนทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ด้วย
– Facebook ad
[email protected]
– Google ad
– Google SEO ทำเว็บให้ติดอันดับ Google ไม่เสียเงินสักบาท
– Content Marketing เขียนยังไงให้ขายได้ ให้คนอยากอ่าน อยากซื้อ อยากติดตาม
.
📌 วิชาที่ 2 องค์ความรู้ธุรกิจ & การจัดการ (Business & Management)

1.การหาไอเดียธุรกิจ และหลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เห็นโอกาส/ต่อยอดทางธุรกิจ
– การประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจ
– การพัฒนาธุรกิจด้วยหลักการควบคุมต้นทุน (Lean)
– การรับมือและปรับตัวให้ธุรกิจไปรอด ในยุค Disruption ที่บริษัทส่วนใหญ่ทยอยปิดตัว
2.การสร้างแผนธุรกิจ
– การกำหนดคุณค่าของธุรกิจ (Value Proposition)
– การวิเคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นให้ธุรกิจ
3.การวิเคราะห์/ประเมินธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มช่องทางรายได้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ
– SWOT Analysis หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจในมิติต่างๆ
– การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segment)
– การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
– การกำหนดจุดยืนของสินค้า/บริการ (Positioning)
– ตัวแปรสำคัญต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และติดตามผลอย่างใกล้ชิด (Indicator)
– วิธีการอ่านค่าเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (Data Analysis)
– การวิเคราะห์ต้นทุน
– กลยุทธ์การตั้งราคา
– หลักวงจรควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ของสินค้าและบริการ
4.ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการทำธุรกิจ
5.หลักการรับมือกับความผิดพลาด (Crisis Management)
6.เครื่องมือต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก เพื่อนำไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.กรณีศึกษา (Case study) ของธุรกิจที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก
.
📌 วิชาที่ 3 การบัญชี & การเงิน (Accounting & Finance)

1.Personal Finance
วิชาวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อสร้างความมั่งคั่ง (Wealth)
เนื้อหาครอบคลุม
– การออกแบบและตั้งเป้าหมายทางการเงิน
– การจัดพอร์ตการเงินเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
– การบริหารความเสี่ยง
– เปิดโลกการลงทุนในหุ้น กองทุน อสังหาริมทรัพย์
– การวางแผนภาษี
2.Business Finance
เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวางแผนจัดการบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้
– คณิตศาสตร์ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้
– หลักการคำนวณต้นทุน และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
– ข้อควรทำและไม่ควรทำ เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน
– การจัดทำโมเดลการเงิน (Financial Model) เพื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งตลาด กำไร ต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน และอื่นๆ
– การคำนวณเพื่อประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยโมเดลการกำหนดราคาของสินทรัพย์ทุน (CAPM) และทางเลือกอื่นๆที่ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ
– บัญชี 101
– ข้อควรระวังในการทำบัญชี
– วิธีการตรวจสอบบัญชีว่าพนักงานของคุณทุตจริตหรือไม่
– ภาษีธุรกิจ
– การประเมินผลตอบแทน
– หลักการจัดการงบประมาณ

การหาเงินทุน และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องรู้
– ทำความเข้าใจหลักเพิ่มทุน และการระดมทุน (Raise fund) จากนักลงทุน
– รูปแบบของทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
– เทคนิคและวิธีการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
– การขอสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีต่างๆ

==========================
เกี่ยวกับผู้สอน

✅ 1. คุณนพ พงศธร ธนบดีภัทร

เจ้าของรางวัล
“JUMC STAR 2018 (นักธุรกิจรุ่นใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี)” โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขกรับเชิญในรายการ “อายุน้อยร้อยล้าน” วันที่ 5 มีนาคม 2560

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย อาทิ
– บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG)
– ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
– บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– มหาวิทยาลัยมหิดล
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– มหาวิทยาลัยพะเยา
– มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณพงศธรยังได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินทุน depa Fund: Start to Success เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนกับธุรกิจตั้งใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

✅ 2. คุณศาสตรา รัตตโนภาส
นักวางแผนการตลาดที่สร้างปรากฎการณ์พลิกโฉมให้แบรนมาแล้วมากมายให้กับองค์กรชั้นนำ

คุณศาสตรายังเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา Marketing และ Branding ในโครงการสอนผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

==========================
คอร์สนี้สำหรับ

– “คนที่อยากเริ่มธุรกิจของตัวเอง”
ที่ต้องการองค์ความรู้ในการเริ่มธุรกิจแบบ Step-by-step

– “เจ้าของธุรกิจ SME”
ที่ต้องการความรู้และความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และสร้างรากฐานที่ดีให้ธุรกิจเพื่อขยายต่อ
==========================

📌 เรียนผ่านวิดีโอ ในเฟสบุคกลุ่มลับ
📌 10 วัน 10 บทเรียน
✅ นั่งเรียนที่บ้าน (ดูเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ลบวิดีโอ)
==========================
🎉 PROMOTION 🎉
฿4,990 <<[จากปกติ ฿32,500]
(ราคาโปรฯ ฿5,990 + ลดอีก ฿1,000 เมื่อแชร์โพสนี้)
[ราคานี้ จนกว่าจะมีผู้รับสิทธิ์ครบ 100 คน]

==========================

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง ทาง inbox https://m.me/MBA.BusinessAcademy

ลงทะเบียนเรียนที่นี่

ดูครอสอื่นๆของเรา

Shortcut MBA หลักสูตร Mini MBA ภายใน 10 วัน
Scroll to top