มะเขือเทศจากฟาร์มอัจฉริยะ ภายใต้แบรนด์ Take Me Home พลิกยอดขาย สู่เบอร์ 1 ของประเทศไทย EP.28 - Business X Marketing

มะเขือเทศจากฟาร์มอัจฉริยะ ภายใต้แบรนด์ Take Me Home พลิกยอดขาย สู่เบอร์ 1 ของประเทศไทย EP.28

รูปภาพจาก www.datt.asia com

จุดเริ่มต้นของ “Take Me Home” 

วันนี้ทีมงาน MBA จะพาไปรู้จักกับมะเขือเทศจากฟาร์มอัจฉริยะ ภายใต้แบรนด์ Take Me Home  ซึ่งวันแรกที่มะเขือเทศ “Take Me Home” ได้วางขายอยู่ในตลาดขายส่งผัก-ผลไม้เมืองเชียงใหม่ และเขาได้วางขายตั้งแต่ 6 โมงเย็นจนกระทั่ง ถึง 6 โมงเช้า ก็ไม่สามารถขายได้เลยซักบาท ทั้งที่มะเขือเทศของเขาลูกกลมโตสวยงามคล้ายกับผลแอปเปิ้ล และเขาได้ลดราคามะเขือเทศลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20 บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกกว่ามะเขือเทศทั่วไปในสมัยนั้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว

รูปภาพจาก www.datt.asia.com

เหตุผลที่เขานำระบบ Smart Farming เข้ามาใช้

ทีมงาน MBA ขอเสริมว่า คุณปนัดดา เคปเปิล เจ้าของแบรนด์ Take Me Home เธอเชื่อว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะทำการเกษตรที่ดีได้ ถ้าหากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การนำระบบ Smart Farming เข้ามาใช้ ถือเป็นเรื่องของความมั่นคงของตลาดที่เป็นการปลูกในโรงเรือนและมีเทคโนโลยีจากต่างประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านการเกษตรติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยได้มีการทำวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างโรงเรือนปลูกมะเขือเทศให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียน อากาศเย็นกว่าข้างนอก 3-5 องศาเซลเซียส จึงได้โรงเรือนที่เหมาะสมกับการปลูก ทำให้สร้างผลผลิตได้ในทุกฤดูกาล ไม่ว่าฤดูไหนก็ปลูกพืชได้ ควบคุม/สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช วางแผนการปลูกง่ายขึ้น ระบบฟาร์มอัจฉริยะที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ สามารถลดการใช้คนลงได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ลดการสูญเสียปุ๋ยและน้ำลง 50 เปอร์เซ็นต์ มีการปรับตัวโครงสร้างโรงเรือนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ ทำให้แข็งแรงต่อภัยพิบัติ มีม่านบังแสงลดความร้อนจากภายนอก ปรับความอัจฉริยะให้เหมาะกับการใช้งานจริง ส่งผลดีได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นผ่านมา 15 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายมะเขือเทศภายใต้แบรนด์ “TakeMeHome” และ “TomatoHouse”  ซึ่งมี 6 สายพันธุ์ 18 รายการ เป็นการปลูกจากฟาร์มของพวกเขาเองประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 40  เปอร์เซ็นต์ เป็นของเกษตรกรลูกข่าย และปัจจุบันคือเขาคือผู้ปลูกมะเขือเทศในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลิตสินค้าคุณภาพจากฟาร์มอัจฉริยะ สูงถึง 300-400 ตันต่อปี

ทีมงาน MBA เชื่อว่าแบรนด์มะเขือเทศ “Take Me Home” สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่าง มีคุณภาพ การนำเทคโนโลยีมาร่วมบริหารจัดการฟาร์ม รวมถึงการมีเครือข่ายเกษตรกรที่ร่วมปลูกมะเขือเทศส่งบริษัทแล้ว จึงส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง การมุ่งเรียนรู้และนำเสนอสิ่งที่ดีสุด จึงทำให้บริษัทTake Me Home มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา www.smethailandclub.com

มะเขือเทศจากฟาร์มอัจฉริยะ ภายใต้แบรนด์ Take Me Home พลิกยอดขาย สู่เบอร์ 1 ของประเทศไทย EP.28
Scroll to top