เรียนรู้แนวคิด “เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์” นายจ้างดีเด่นระดับโลก EP.5 - Business X Marketing

เรียนรู้แนวคิด “เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์” นายจ้างดีเด่นระดับโลก EP.5

“เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์”

รูปภาพจาก www.canadiancattlemen.ca/news/boehringer-ingelheim-merial-merger-business-as-usual/

วันนี้ทีมงาน MBA จะพามารู้จักกับ “เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์” บริษัทผู้ผลิตผลิตยาใหม่สำหรับมนุษย์และสัตว์ ซึ่งได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute สถาบันความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลกให้การรับรององค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจ HR Best Practices Survey ครอบคลุม 6 ขอบเขตงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ การเรียนรู้ สวัสดิภาพ ความหลากหลาย การผนวกรวมความแตกต่างและอื่นๆ ท่ามกลางปีแห่งความท้าทายเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์ ได้รับการยกย่องให้เป็นนายจ้างดีเด่นระดับโลกได้อย่างไร ?

      นอกจากนี้ทีมงาน MBA ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์ ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นระดับโลก (Global Top Employer) และเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 16 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยกย่องในแนวทางแบบเชิงรุกและเป็นองค์รวมของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ในการสร้างและบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ยอมรับและผนวกความแตกต่างของพนักงาน 2,000 คน จาก 24 สัญชาติทั่วทั้งภูมิภาคเข้าด้วยกัน  นอกจากนี้ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังมี Employee Assistance Program ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตใจแก่พนักงานทุกวันตลอด 24 ชม.  เพื่อรับมือกับโควิด-19 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ นำมาปรับใช้ เพื่อให้ข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับพนักงาน เช่น การคุ้มครองเงินเดือนและการจ้างงานสำหรับพนักงานในตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การช่วยเหลือให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวกและราบรื่น และการดูแลเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

แนวคิดที่ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์ นำมาใช้ในบริษัท คือ?

ทีมงาน MBA ขอบอกว่า เบอริงเกอร์ อินเกลไฮล์ ตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ด้วยพลังแห่งความร่วมมือและการเปิดรับความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในชุมชนชีววิทยาศาสตร์ การทำงานร่วมกันจะทำให้เราสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เร็วขึ้นเพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยในปัจจุบัน และคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ส่วนหนึ่งของมาตรการที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่ การให้หยุดงานในช่วงปลายปีโดยจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน ได้ฟื้นฟูร่างกาย การจัดระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การให้เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับการจัดเตรียมที่ทำงานที่บ้าน การพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายทางออนไลน์ และการแจกชุดดูแลสุขอนามัย ซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้พนักงานห่างไกลเชื้อโควิด-19 

ที่มา www.salika.com

เรียนรู้แนวคิด “เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์” นายจ้างดีเด่นระดับโลก EP.5
Scroll to top