แค่ทำตามคนที่สำเร็จก็พอ จริงหรือ? EP.9 - Business X Marketing

แค่ทำตามคนที่สำเร็จก็พอ จริงหรือ? EP.9

แค่ทำตาม คนที่สำเร็จก็พอจริงหรอ?

รูปภาพจาก www.sumrej.com

นิยามความสำเร็จของคุณคือ?

 ทีมงาน MBA เชื่อว่าการทำเป้าหมายที่วางไว้ได้ประสบผลสำเร็จ  ซึ่งความสำเร็จในความหมายของพวกเรา คือ การที่ได้ทำอะไรแล้ว บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% หากแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเรามากกว่า ว่าพอใจในสิ่งที่เราทำไว้หรือยัง หากเราคิดว่าพอใจ สิ่งนั้นแหละที่เรียกว่า ประสบความสำเร็จ ซึ่งคำว่า “ความสำเร็จ” ของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกัน ไม่ว่าความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรทีมงาน MBA ขอเสริมว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณออกแรงก้าวเดินต่อไปในทุกๆวัน แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่นั้น คือความสำเร็จที่คุณต้องการจริงๆ กลยุทธ์ในการใช้ชีวิตของคนประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง?

วันนี้ทีมงาน MBA จะขอสรุป  ออกมาเป็น 3 ข้อใหญ่ๆ ดังนี้

1. คนที่คิดแบบเดิมทำแบบเดิม แต่หวังผลลัพธ์แบบใหม่ คนที่ใช้กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ ชัดเจน แต่ว่าเลือกใช้วิธีเดิมๆ ที่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรให้เกิดขึ้นมาวนไปวนมาอยู่แบบนั้น และในทุกๆ ครั้งที่ทำเหมือนเดิมจะหวังผลลัพธ์แบบใหม่ ถ้าให้เทียบคือพวกเขาจะเดินก้าวแรก เดินก้าวที่สอง แต่เขาจะเดินมาตกหลุมที่ก้าวที่สาม กลยุทธ์ที่เขาใช้กับเรื่องนี้คือเขาจะกลับไปเดินก้าวแรกใหม่ที่เดิม ก้าวที่สองที่เดิม และก้าวที่สามที่แน่นอนว่าจะกลับมาตกหลุมอันเดิมใหม่อีกรอบ วนไปวนมาอยู่แบบนี้ แต่ในทุกๆ ครั้งพวกเขาจะหวังว่าก้าวที่สามจะไม่ตกหลุมเหมือนเดิม กลยุทธ์นี้สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้เช่นกัน แต่ก็อาจจะต้องพึ่งโลคลาภและดวงชะตามากหน่อย เพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหลุมที่เดินตกลงไปเรื่อยๆจะถูกกลบเมื่อไหร่ แล้วถ้าเดินต่อไปจะเจอหลุมถัดไปอีกไหม? ซึ่งเมื่อมองในผิวเผินอาจจะคิดว่าพวกเขาคิดไม่เป็น ไม่พัฒนา ไม่แก้ปัญหา แต่อาการนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความเชื่อบางอย่างที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกก็เป็นได้ 

2. คนที่ทดลองทำอะไรใหม่ๆ   กลยุทธ์นี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า A,B Testing กลยุทธ์นี้คือการทดลองสิ่งใหม่ๆเสมอ หรือก็คือการลองผิดลองถูกนั่นเอง ซึ่งกลยุทธ์นี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างฉลาดด้วยการเก็บสถิติในทุกๆการกระทำ กลยุทธ์นี้จะทำให้เห็นข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและนำมาใช้เป็นบทเรียนที่ทำให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ ข้อเสียอย่างเดียวของกลยุทธ์นี้คือ ถ้าไม่มีดวง อาจจะเสียเวลานานมากๆ กว่าจะไปถึง “ความสำเร็จ” ที่หวังเอาไว้ได้ คงไม่มีใครที่จะสำเร็จโดยที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนได้ บางคนลองทำแล้วล้ม ลุกแล้วล้มอีก เป็นสิบๆ ครั้งก็มี แต่บางคนจับถูกเรื่อง อาจจะไม่ได้ล้มเหลวบ่อยครั้งนักก็สำเร็จได้

3. คนที่เรียนรู้และเดินตามคนที่สำเร็จ อย่างสุดท้ายเลยคือ การ Role Modeling หรือการเดินตามคนสำเร็จ Role model คือบุคคลหรือองค์กรต้นแบบที่คนๆนั้นยอมรับ เปิดใจ เคารพนับถือ และเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในแนวทางที่เราจะเดินไป ผู้ที่จะเป็น Role model ที่ดีได้ นอกจากจะต้องประสบผลสำเร็จแล้ว ยังต้องมีความสม่ำเสมอ ความเมตตากรุณา และประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี มิฉะนั้นผู้ที่ติดตามจะเกิดอาการ “ปิดใจ” และไม่ใช่คนๆนั้น ในการเป็น Role model ยกตัวอย่างแรก การที่หัวหน้างานจะได้ใจลูกน้องนั้น หัวหน้านอกจากจะบอกสิ่งที่ตนเองคาดหวังจากลูกน้องแล้ว จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนั้นๆด้วย เช่น ถ้าอยากให้ลูกน้องตรงต่อเวลา ตนเองก็ต้องตรงเวลา ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาแล้วตนเองไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้

แค่ทำตามคนสำเร็จก็พอ จริงหรือ?

  ทีมงาน MBA ขอสรุปว่าก่อนที่คุณจะทำตามคนสำเร็จของคนอื่น คุณจะต้องมองเส้นทางที่เขาเหล่านั้นเดิน ระหว่างทางเดินเขาทำอะไรบ้าง เค้าเจอกับอะไรมาบ้าง ที่เค้าสร้างผลลัพธ์ได้เพราะอะไร เค้าล้มเหลวกับเรื่องบางเรื่องเพราะอะไร ฯลฯ และเมื่อคุณเห็นเส้นทางที่พวกเขาเดินอย่างชัดเจนแล้ว คุณจะต้องหันกลับมามองทรัพยากรของคุณก่อนว่าคุณมีอะไรบ้าง ทีมงาน MBA เชื่อว่า ทรัพยากรภายในที่ว่า ก็คือตัวคุณเองนั่นเอง คุณพร้อมที่จะเดินไปในเส้นทางเดียวกันกับเขาไหม? ถึงแม้ว่ามันจะดูง่ายว่าคุณอาจจะไม่ต้องคิดหาวิธีเอง สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเป็นคนที่ลงมือทำเองอยู่ดี เพราะฉะนั้น การรู้จักทรัพยากรที่ตัวเองมี หรือการเข้าใจตัวเองคือเรื่องที่คุณจะละเลยไปไม่ได้

ที่มา: https://thelifeenricher.com

แค่ทำตามคนที่สำเร็จก็พอ จริงหรือ? EP.9
Scroll to top